โทนี่ สตาร์ค ที่ถูกกล่าวเป็น Iron man นักรบชุดเกาะ

โทนี่ สตาร์ค ที่ถูกกล่าวเป็น Iron man นักรบชุดเกาะ

นักรบที่ขึ้นชื่อในหนังทั่วไปนั้นเกิดขึ้นมากมายโดยจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันและส่วนใหญ่วิธีการต่อสู้อาจจะคล้ายกันสำหรับบางคน นักรบเหล่านี้ภายในหนังแล้วได้รับการยกย่องสำหรับผู้คนเพราะช่วยต่อต้านศัตรูที่จะมาทำลายโลกอย่าง แอนโทนี่ เอ็ดวาร์ด หรือ โทนี่ สตาร์ค เป็นนักออกแบบอาวุธ Read more about โทนี่ สตาร์ค ที่ถูกกล่าวเป็น Iron man นักรบชุดเกาะ